GANT Storen kesän somearvonnat / 5.6. - 11.8.2024 / Arvonnan säännöt

Lähettänyt Gant Store Ma, 06/03/2024 - 14:23

1. Järjestäjä

Pro Fashion Oy  (”Järjestäjä”)

Yliopistonkatu 25, 20100 Turku

Y-tunnus: 0838573-4

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

 

3. Arvonta-aika

Arvonta alkaa 5.6.2024 ja päättyy 11.8.2024 klo 23:59, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä.

 

4. Arvontaan osallistuminen

Sosiaalisen median arvontoihin voi osallistua seuraamalla GANT Storea Instagramissa ja/tai Facebookissa ja kommentoimalla GANT Storen arvontajulkaisua arvontajulkaisussa mainitun osallistumisajan loppuun mennessä.  

 

5. Palkinnot

Sosiaalisen median kesäarvonnoissa arvotaan seuraavat tuotepaketit:

 • osallistumisaika: 5.6.-16.6.2024
  • 2kpl GANT rantapyyhkeitä (maksimiarvo yht. 170 €)
 • osallistumisaika: 17.6.-30.6.2024
  • 2kpl GANT t-paitoja (maksimiarvo yht. 120  €)
 • osallistumisaika: 1.7.-14.7.2024
  • 2kpl GANT lippalakkeja (maksimiarvo yht. 120 €)
 • osallistumisaika: 15.7.-28.7.2024
  • 2kpl GANT kylpypyyhkeitä 70x140cm (arvo 98 €)
 • osallistumisaika: 29.7.-11.8.2024
  • GANT lasten tuote (maksimiarvo 100 €)

 

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollista kustannuksista. Palkinnot on noudettava GANT Store -myymälästä myymälän aukioloaikojen puitteissa yhden kuukauden sisällä voitosta. Mikäli voittaja valitsee maksimiarvoa edullisemman tuotteen, Järjestäjä ei hyvitä valitun tuotteen ja palkinnon maksimiarvon välistä erotusta. Mikäli voittaja valitsee maksimiarvoa kalliimman tuotteen, maksaa hän erotuksen itse. Järjestäjä sopii palkinnon toteuttamisen käytännön järjestelyistä yhdessä voittajan kanssa.

 

6. Voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Voittajat arvotaan kunkin arvontajulkaisun osallistumisajan päätyttyä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta Instragram/Facebook-yksityisviestillä arvonta-ajan päättymistä seuraavan kalenteriviikon aikana. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon kahden (2) päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja tämän tilalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä yleisessä markkinoinnissaan pitäen sisällään sekä sähköiset että painetut julkaisut.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arvontaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista, tietoteknisistä ongelmista tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista teksteistä tai muista kommenteista ja/tai niiden sisällöstä.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki osanottajat ja palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, Järjestäjän arvonnassa käyttämät yhteistyökumppanit ja näiden mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.

Järjestäjä ei vastaa siitä, jos palkinnon käytännön toteuttamista ei ole mahdollista järjestää Järjestäjästä riippumattomista syistä tai, jos sen toteuttaminen olisi lainvastaista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta tai, jos sen toteuttamisen katsottaisiin vaativan Järjestäjältä kohtuuttomia ponnisteluja.

 

8. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.

Järjestäjällä on oikeus käyttää arvonnan palkintojen toteuttamiseen yhteistyökumppaneitaan, jotka saattavat edellyttää voittajilta omien sääntöjensä ja/tai sopimusehtojensa noudattamista.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Järjestäjä joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia arvontaan ja/tai palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvontaan. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan arvontajulkaisun yhteydessä tai GANT Store myymälässä.

Meta (Facebook / Instagram) ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Metaan. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat kuitenkin noudattamaan Metan, Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja sääntöjä. Meta ei kerää osallistujien henkilötietoja. Osallistuja sitoutuu vapauttamaan Metan kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.