GANT Storen kesäarvonta myymälöissä / 5.6.-30.6.2024 / Arvonnan säännöt

Lähettänyt Gant Store Ti, 03/19/2024 - 14:24

1. Järjestäjä

Pro Fashion Oy  (”Järjestäjä”)

Yliopistonkatu 25, 20100 Turku

Y-tunnus: 0838573-4

 

2. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään 18-vuotiaat henkilöt. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä arvonnasta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

 

3. Arvonta-aika

Arvonta alkaa 5.6.2024 ja päättyy 30.6.2024 GANT Store myymälöiden sulkeutuessa, jonka jälkeen vastaanotettuja osallistumisilmoituksia ei enää hyväksytä.

 

4. Arvontaan osallistuminen

Arvontaan voi osallistua ainoastaan Suomen GANT Store -myymälöissä, joiden sijainnit ja aukioloajat löydät täältä: https://www.gantstore.fi/myymalat.

 

5. Palkinnot

Pääpalkintona arvotaan 1 kpl 300 euron lahjakorttia, joka on voimassa 6kk ajan Suomen GANT Store -myymälöissä (ei voimassa GANT Outletissa eikä verkkokaupassa).

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollista kustannuksista. Lahjakortti on noudettava Suomen GANT Store -myymälästä myymälän aukioloaikojen puitteissa yhden kuukauden sisällä voitosta. Järjestäjä sopii palkinnon noutamisen käytännön järjestelyistä yhdessä voittajan kanssa.

 

6. Voittajien valinta ja siitä ilmoittaminen

Voittaja arvotaan osallistumisajan päätyttyä ja voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti viimeistään ke 10.7.2024. Voitosta ilmoitetaan ensisijaisesti puhelimitse tai sähköpostilla. Jos voittaja ei vastaa yhteydenottoon kahden (2) päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja tämän tilalle.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta verkkosivuillaan, sosiaalisen median kanavissaan sekä yleisessä markkinoinnissaan pitäen sisällään sekä sähköiset että painetut julkaisut.

 

7. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä vastaa arvontaan mahdollisesti liittyvästä arpajaisverosta.

Järjestäjä ei vastaa puutteellisista tai virheellisistä osallistumisista tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

Järjestäjä ei ole vastuussa osallistujien julkaisemista teksteistä tai muista kommenteista ja/tai niiden sisällöstä.

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Kaikki osanottajat ja palkintojen vastaanottajat vapauttavat Järjestäjän, Järjestäjän arvonnassa käyttämät yhteistyökumppanit ja näiden mahdolliset yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Järjestäjä ei myöskään vastaa mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän arvontaan.

Järjestäjä ei vastaa siitä, jos palkinnon käytännön toteuttamista ei ole mahdollista järjestää Järjestäjästä riippumattomista syistä tai, jos sen toteuttaminen olisi lainvastaista tai muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta tai, jos sen toteuttamisen katsottaisiin vaativan Järjestäjältä kohtuuttomia ponnisteluja.

 

8. Henkilötietojen käsittely

Järjestäjä ja sen yhteistyökumppanit käsittelevät osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi.

 

9. Muut ehdot

Osallistumalla arvontaan osallistujat hyväksyvät nämä säännöt ja sitoutuvat noudattamaan niitä. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen, jos arvontaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainitun tavoin.

Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa arvonnan sääntöjä siten, että nämä muutokset eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan. Jos Järjestäjä joutuu muuttamaan sääntöjä tai tekemään muutoksia arvontaan ja/tai palkintoihin, ajankohtaan tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat arvontaan. Järjestäjä ilmoittaa muutoksista mahdollisuuksiensa mukaan tällä sivustolla tai GANT Store myymälässä.